KVK, ANBI en andere documenten

Stichting Mbenyokono heeft vanaf 2015 de ANBI-status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De belastingdienst geeft alleen deze status als de stichting voldoet aan een aantal voorwaarden:

Kijk op de site van de belastingdienst en zoek naar Mbenyokono.

Het uitreksel KvK van Mbenyokono kunt u met deze link downloaden.

De beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling van Mbenyokono kunt u met deze link downloaden.